Ærede Riskabuer

Riska historie og musèumslag

Ordener og medaljer

Det var Kong Haakon som stiftet Fortjenstmedaljen, 1. februar 1908. Hensikten var å komplettere St. Olavs Orden.

 

Hvorfor en fortjenstmedalje?

Utnevnelsene til Den Kongelige Norske St. Olavs Orden skjedde i henhold til statuttene ”… for at belønne utmærkede fortjenester af Konge og Fædreland, af Menneskeheden eller af Kunst og Videnskap”.

 

Dette betydde at det primært var samfunnstopper, kunstnere og vitenskapsmenn som ble tildelt ordenen. Den nådde ikke den jevne nordmann. Dermed ble Kongens fortjenstmedalje innstiftet. Den skulle gis til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste. Det var en videreføring av Kong Oscar IIs Belønningsmedalje, som hadde opphørt i 1905.

 

Hvem har fått den?

I løpet av medaljens 100 år har 35.000 menn og kvinner mottatt Fortjenstmedaljen. Den deles ut i gull eller sølv, og tildelingene i gull utgjør om lag 15 % av det totale antallet. Historisk sett har kvinneandelen vært lav, rundt 10-12 %, men den øker fra år til år, i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig.

 

Et bredt spekter av yrkesgrupper og organisasjoner er representert. Vi finner søndagsskolelærere, sykepleiere, gårdbrukere, postbud, mekanikere, glassblåsere, fabrikkarbeidere, tillitsvalgte, sosialarbeidere, pensjonerte ordførere, lærere, direktører, leger, misjonærer, skuespillere, artister, idrettsledere, fiskere, frelsesoffiserer, forfattere, musikere, jurister og forskere, for å nevne noen.

 

Krigsmedaljen deles ut post mortem, det samme gjør Haakon VIIs Frihetsmedalje. Deltagermedaljen tildeles ikke post mortem.

Mottakere av Kongens Fortjenestemedalje.

Olaf Stangborli 2011

Christian Sjøthun 2004

Charles Olsen 2003

Hans Jødestad 2001

Arne Berge 1980

Olav Berge 1974

Tormod Berge 1974

Karl Berge 1974

Johannes Larsen Riska 1918

Haakon 7’s Frihetsmedalje m/Diplom

Konrad Andreas Vier

Ansgar Aanensen

Paul Torleif Paulsen

Rudolf Olaus Mikkelsen

Paul Severin Jensen

Donald Hovland

Lars Bernhard Hommersand

Bjarne Helliesen

Toralf Gregersen

Trygve Marselius Frøiland

Marton Frøiland

Nikolai Andreas Fløisvik

Andreas Enevald Fløisvik

Johannes Berge

 

Deltakermedaljen 1940 – 1945 m/Diplom

Odd Hovland

Karl Økland

Lars Riska

Jens Motland

Olav Haaland

Kristian Maudal

Krigsmedaljen

Konrad Andreas Vier

Ansgar Aanensen

Paul Torleif Paulsen

Rudolf Olaus Mikkelsen

Paul Severin Jensen

Donald Hovland

Lars Bernhard Hommersand

Bjarne Helliesen

Toralf Gregersen

Trygve Marselius Frøiland

Marton Frøiland

Nikolai Andreas Fløisvik

Andreas Enevald Fløisvik

Johannes Berge

Sverre Hogstad (Vet ikke om Sverre har fått noe medalje)

Mikal Røynlid

 

Deltakermedaljen (minimum 4 måneder i fart under Nortraship under krigen)

Ansgar Aanensen

Olav Usken

Bjarne Helliesen

Tysklandsbrigaden

 

Bjarne Brimsøe

Harry Paulsen

Svein Riska

Håkon Dreggevik (skiftet navn til Håkon Knutsen)

Erling Sævareid

Er det noen som kjenner noen som ikke er på listen, ta kontakt med historielaget på post@riskahistorie.no så skal vi få lagt dem inn.