Bjelland

Riska historie og musèumslag

 

Garden ligg på ein rund høyde sør for og opp av Frøylandsvatnet. Tunet ligg 100 meter over havet. Bjelland si utmark ligg rundt sørenden av Frøylands- vatnet, og går også opp på Bjellandsfjellet i aust. Denne garden grenser i nord til Frøyland, i vest til Skjørestad, i sør til Haualand og Merland, og i aust til Litle Auglend i Høle.

Eivind Smith's Riska Gardar og Tettstad