Feriehjemmet på Lauvås

Riska historie og musèumslag

Jernarbeidernes feriehjem

 

Jernarbeidernes feriehjem

Jern og Metalls feriehjem på Lauvås var før siste verdenskrig et sentralt samlingssted for jernarbeiderne. Hver eneste helg reiste en rekke familier inn Lauvås og hygget seg i fellesskap. Både voksne og barn. Det ble også arrangert en rekke kurs både for jernarbeiderne og andre. Det var før det ble alminnelig å få sin egen hytte.

 

Da feriehjemmet ble innkjøpt, ble det fra starten satt som motto at hvert medlem skulle bli eier av hver sin hytte. Det var derfor stor stas da Jern og Metall avd. 25 1. pinsedag 1934 innvidde fire nye hytter på Lauvås. Alle hyttene var like store med en grunnflate på 4x6 meter.

 

I forbindelse med den høytidelige innvielsen av hyttene ble det arrangert stort stevne for jernarbeiderne med familier. Presis kl. 12.00 ble stevnet åpnet av avdeling-formann, Erik Rasmussen. Til stede var hele 200 voksne og barn på stevneplassen foran feriehjemmet. Tjalve Gjøstein fra Arbeiderpartiet holdt talen. Han kom inn på forholdene i Østerrike og nevnte blant annet de sosiale forholdene der. Men dessverre, nå hadde nazistene tatt makten og var i ferd med å ødelegge det som var bygget opp. Østkanten aul, som var med på stevnet, arrangerte idrettsleker. Blant annet marsjkonkurranse ned til Lauvåsvågen og opp igjen. Ellers var det sekkeløp, oppvisningskamper i boksing og andre idrettsleker. Idrettslekenes clou var fotballkampen mellom et oldboyslag fra Staal, Jørpeland og et lag fra Rosenberg. Resultatet ble 2-2.

 

Mathias Iversen var dommer i kampen. Ved slutten av kampen, blåste han fløyta full av snus, slik at den ikke ga lyd fra seg. Det resulterte i at Erik Rasmussen fra Rosenberg, tok ballen i hendene og bar den over målstreken. Men dommeren pekte ubønnhørlig mot senter. Jubelen ville ingen ende ta.

 

I en takketale etter kampen, uttalte Hjertnes fra Jørpeland, at han nå kunne forstå at tilskuerne i Sør-Amerika etter en fotballkamp hadde lynsjet dommeren.

 

Etter fotballkampen ble de fire nye hyttene høytidelig overlevert fra avdelingens formann, Erik Rasmussen, til Feriehjemmets formann, Mathias Iversen.

 

Det var den svenske platearbeider, Edvin Persson, som først reiste feriehjemstanken i Rosenberg klubb og siden på møte i avdelingen. Det ble vedtatt å velge en feriehjems komite som skulle arbeide videre med saken. Naturligvis ble Persson valgt til formann i denne komiteen, og med seg fikk han Ommund Ommundsen, Osvald Olsen fra «Dokken», avdelingens kasserer, Karl Olsen fra Rosenberg, samt Alf Andresen fra bilverkstedene.

 

Karl Olsen foreslo at 5 øre av hvert solgte kontingentmerke skulle gå til Feriehjemmet.

 

Hederskronte Georg Gundersen var på denne tid innsatt som ekspeditør i stedet for Hans Steinsvåg, som reiste til Amerika. Gundersen kom seinere til å spille en betydelig rolle for anskaffelse av Feriehjemmet.

 

Gleden var stor blant jernarbeiderne, da Feriehjemmet på Lauvås var et faktum. De var stolte over å ha maktet dette kjempeløftet i en dårlig periode med mye ledighet. Men jernarbeiderne fikk mye glede av Feriehjemmet sitt. Mangen en Rosenberg-familie og andre tilbrakte mange lykkelige ferier på Lauvås. Nå hadde de i hvert fall et sted å reise til. Det hadde de ikke hatt før.

 

Feriehjemmet ble så flittig brukt, at man om sommeren måtte bruke loddtrekning på de enkelte hytter.

 

Feriehjemmet hadde også en bu med salg av brus, landsøl, tobakk og is. Det var alminnelig at fotturister, som gikk forbi Feriehjemmet, stakk innom og kjøpte seg noe å drikke og slo av en prat, før de dro videre.

De mange frivillige arbeiderne som gjorde dugnadsarbeid på Feriehjemmet, var også glad de fikk tildelt en halv flaske landsøl for å slokke tørsten.

Ladsten på Rosenberg, som hadde sin hytte på Sletten, var blant dem som alltid stakk innom Feriehjemmet for en leskedrikk og prat.

 

Disse stevnene og sammenkomstene på Feriehjemmet på Lauvås, var det forøvrig mening. Det styrket kameratskapet og solidariteten, slik at forholdet mellom jernarbeiderne på Jørpeland Haugesund, Bergen og Stavanger ble styrket.

 

Fra boka Eventyret Rosenberg av Thor Thorstensen