Merland

Riska historie og musèumslag

 

Merland ligg nedføre Haualand, på flaten bort mot fjella i aust. Gardshusa ligg 75 m over havet. Her på flatene, sør for Frøylands vatnet, er det vassjuk jord og store myrar. Frå flaten strekker utmarka seg austover opp mot Øykjafjellet.

På nordsida av Merland har me Bjelland, Haualand ligg i vest og sør. Mot sør skiftar Merland også med Hogstad, og i aust ligg Litle Auglend i Høle.

Eivind Smith's Riska Gardar og Tettstad