Vier

Riska historie og musèumslag

 

Vier var en husmannsplass under Eltervåg fra år 1660 og er således den eldste husmannsplassen i Riska. Og like fra 1754 og nesten frem til Vier ble solgt i 1930, var plassen i samme familie. Det må også være temmelig enestående for en husmannsplass. Viervågen var kjent som en god fiskeplass og kasteplass. I 1869 ble Vier skilt ut fra Eltervåg som eget bruk. I 1908 ble et lite småbruk på Rese skilt ut fra Vier og i 1928 ble Vier gården skilt i 2.

Fra Eivind Smith's bok Gardar og Tettstad

Boka kan kjøpes hos Riska Historielag.