Program 2017

Riska historie og musèumslag

Program 2017

Programmet for 2017 er ikke helt klarlagt men noen saker er på bordet om de ikke er datosatt.

Merket grønt er gjennomført.

 

11 september tar vi igjen turen til Alsvik og griller. Vi er en del som kjører og vi får alle med. Vi møter opp 11:45 på Museumshuset og vi reiser samlet i diverse biler kl. 12:00. Se link: https://www.visitnorway.no/listings/alsvik-natursenter/14529/

 

Vi tar turen til garden Eltervåg (Lars Børge Eltervåg) Dette blir mandag 24 april kl.1300 (rett etter Åpen hus). Vi kjører med de som kan kjøre.

 

Jan og Coby Rafdal skal fortelle om sitt arbeidsopphold i Saudi Arabia. Mandag 13. februar (Åpen Hus). Møt opp på Museumshuset før kl. 11:30

 

Besøk til TS Museet 31.Januar. Vi møtes utfor Museumshuset kl. 1000 og reiser sammen i de som kjører. Vi tar en lunsj på den nye huset Ølberg stranden. Påmelding hos Arne Eikeland tlf. 916 68 307

 

Årsmøte blir avholdt onsdag 1.mars. kl. 1900 - 2100 i Museumshuset.

 

Delta på Stadsnavnseminar på Tysværtunet kulturhus i Aksdal, lørdag 18.februar. Geir Hendum deltar.

 

 

Andre forslag eller ideer sendes post@riskahistorie.no . Du vil få svar på mottatt mail og når det blir behandlet i styret og hva resulatatet blir.