Prosjekt

Riska historie og musèumslag

Prosjekter

Hetland prosjektet

 

Hetland kommune er en tidligere kommune i Rogaland fylke. Hetland Kommune ble den 1. januar 1965 oppdelt og avviklet mellom Stavanger og den nye kommunen i sør, som var en sammenslåing av Høyland Kommune (21.000 innbyggere og 164 km²) og på den tiden en av Norges minste kommuner; Sandnes Kommune (1,1 km² og 4.000 innbyggere). I tillegg inngikk en del av Høle kommune inn i den nye storkommunen i sør.

 

Hetland kommune omfattet fra 1837 prestegjeldet med det samme navnet som bestod av soknene Frue/Hetland. Kommunen tilsvarte det som i dag er Stavanger kommune med unntak av datidens byområde og Madla, Sunde og Revheim. Hetland kommune omfattet også Dale, Riska og Randaberg sokn. Randaberg ble utskilt i 1922 med et areal på 24,5km² og ca.1 300 innbyggere. Deler av Hetland kommune ble gjennom flere byutvidelser i Stavanger (1848, 1867, 1879, 1906 og 1923) slått sammen med i Stavanger. I 1965 ble Hetland kommune avviklet hvor området vest for Gandsfjorden ble slått sammen med Stavanger og områdene øst for Gandsfjorden ble en del av den nye storkommunen i sør som fikk navnet etter den minste kommunen: Sandnes kommune. Hetland Kommunes areal var i 1964 91,05km². Informasjon hentet fra Wikipedia