Slektsgranskning

Riska historie og musèumslag

Slektsgransking

Her vil vi legge inn informasjon og linker til slektsgranskning.

 

Høsten 2017

Vi starter opp nye kurs. Dato blir 5.september

Kursene vil gå andre tirsdag i hver måned kl.1800 til 2100 i Museumshuset. Er interessen stor så kjører vi kurs annen hver tirsdag. Dette er for alle som ønsker å granske på slekt. Du bør ha eller skaffe deg en laptop og slektsprogram. Les mer på Facebook siden vår RHM slektskurs.

 

Våren 2017

Vi starter opp nye kurs. Disse vil gå andre tirsdag i hver måned kl.1800 til 2100 i Museumshuset. Dette er for alle som ønsker å granske på slekt. Du bør ha eller skaffe deg en laptop og slektsprogram.

 

29.11.15

Vi har avsluttet kurs for i år men vil starte opp igjen neste år hvis det er interesse. Ta kontakt på vår mail adresse.

 

Link til Arkivverket

 

Slektsgransking er en givende hobby og kan jobbes med når en har tid og anledning. Har du begynt med dette trenger du ikke lenger ha en kjedelig dag eller øyeblikk. Mange lager sine slektstre på papir men det sikreste og beste er uten tvil på en PC eller på nett. Har du treet ditt på nett kan du lett dele med andre i slekten.

Jo yngre man er når man starter jo bedre. Da har en anledning til å snakke med de eldre og få tak i historier som kan dø med de eldre. Har du ditt tre i papirform anbefales det og begynne på en PC. Skaff tilveie ett programog sett i gang. Det er flere gode program hvor du kan starte opp uten å betale noe. Betaling kommer senere når du gjerne har kommet opp i ca. 2000 personer. Prøv gjerne flere programmer som blir anbefalt. Hva er dine krav ?

 

26.09.15

Vi har nå kommet i gang med slektsgranskningskurs og holder på hver torsdag kl. 1800 til 2000.

Vi holder på så lenge det er interesse og medlemmer av Riska Histoie og Museumslag kan melde seg på

 

Vi har egen Facebook side for slektsgranskerne hvor vi kan dele erfaringer og informasjon - se RHM Slektskurs

 

Geir.