Spor fra fortiden i Riska

Riska historie og musèumslag

Spor fra fortiden i Riska

Her er bilder av heftet som i 2008 ble utgitt av Arkeologisk Museum i samarbeid med Lions Sandnes/Riska. Siden mange nok ikke lenger er i besittelse av dette så er det på sin plass å legge ut heftet i bildeform.

(det kommer bilder etterhvert som de blir scannet)