Styret

Riska historie og musèumslag

Styret for 2018

mailadresse: post at riskahistorie.no

 

Styret 2016 og 2017

 

Leder: Ottar Nesheim

Nestleder: Eivind Frøiland

Sekretær/Web: Kenneth Lie

Kasserer: Johan Hammervold

Styremedlemmer: Ivar Thorstensen, Audhild Eikeland og Arne Bjelland

Varamedlemmer: Giske Nordmark og Edvin Lauvås

 

Revisorer:

Knut Lauvås

Mangor Eikeland

 

Valg/innstillingskomitè

Leder: Per Olav Lauvås

Medlem: Brit Sissel Todnem

Medlem: Liv Torunn Roaldkvam

 

Kontornummer medlemskap: 3265.11.39952

Kontonummer Boksalg: 3265.11.39944

Organisasjonsnummer: 811688282

 

 

a. Audhild Eikeland er satt opp som kontaktperson mot Åpent Hus. Eivind Frøyland er vara representant.

b. Filmkveld (første torsdag I måneden) - Ottar Nesheim er kontaktperson.

c. Registrering av museumsgjenstander– Audhild og Bjørg registrerer og Eivind Frøyland er kontaktperson for styret.

d. Arne Bjelland er «husfar».

e. Liv Torun er kontaktperson for Kverna for styret.

f. Brit Sissel er kontaktperson for Kverna på vegne av museet.

g. Per Berge og Arne Eikeland er "Kvernkaller" og tar seg av demostrasjoner av Kvernå. De maler også mjøl på bestilling.

h. Kenneth Lie er web og FB ansvarlig.