Torsdag

Riska historie og musèumslag

Torsdag

Den første torsdag hver måned prøver vi ha ha ett tema

 

Vi forsøker å få til interessante tema å presentere, enten det er på Museumshuset eller i Riska Gamle kirke. Dette er ett samarbeid med Riska Gamle kirke.

 

Her er noen av de tingene vi har gjort til nå:

 

1.Torsdag 3. april: Filmkveld med kveldsmat. Kveldens tema: Arne Eikeland forteller

og viser bilder om Eikeland Transport.

 

2. Onsdag 9. april: Riska sin skolehistorie i Riska gamle kirke.

 

3. Torsdag 8. mai: Filmkveld med kveldsmat: Kveldens tema: Frigjøringsdagen, Lilliann

Stolt viser film.

 

4. Lørdag 24. mai: Kirkesafari i Ryfylke, kansellert.

 

5. Riskadagene finner i år sted lørdag 31. mai og søndag 1. juni, her deltar vi som vanlig

begge dager.

 

6. Torsdag 5. juni: Bygdevandring. Eivind Frøyland og Enok Lauvås tar oss med på en

vandretur på Frøyland.. Fremmøte: Statoilstasjonen på Bjellandsletta kl.1800. Husk

gode sko og klær, vi skal være ute.

 

7. Torsdag 2 oktober: Fra Lutsi til Europ, Ernst Magne Haga forteller.

 

8. 6 November: Bengt Egil Elve forteller om forteller om arbeidet som er utført på Riskafjord II de siste årene. Det er den stolte damen som har fått æren av å prege forsiden til Riska historie- og museumslag sin bok for 2014. Damen har jubileumsår og har nylig fått fredet status.

 

9. Torsdag 4. desember blir det møte/informasjon om Hetland prosjektet på Museumshuset. Da

kommer pådriverne for prosjektet sammen med Brit Sissel og forteller.

Hetland prosjektet er innsamling av informasjon og bilder om tidligere Hetland Kommune og vil komme ut i flere bøker.